Wystawa "Dzieciaki III" - Retrospektywa
jest drug± wystaw± Programu "Derby Artys-
tyczne" zrealizowan± po okresie przerwy spowodowanej stanem epidemii.

   Wystawa prezentowana jest w obiekcie Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie gdzie
została po raz pierwszy zorganizowana
w 2016 roku.

   Wystawa prezentowana będzie w terminie
do dnia 30 listopada 2022 r.

................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................................................................